Trong thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất hay sửa chữa nhà cửa, thì thuyết âm dương ngũ hành rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến phong thủy làm nhà. Vậy ngũ hành là gì, đặc tính ngũ hành ra sao? Thuyết ngũ hành như nào và tính chất của ngũ hành thể hiện ở đâu trong phong thủy?  Mời bạn đọc cùng chia sẻ với bài viết dưới đây về ngũ hành trong phong thủy làm nhà.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ngũ hành là gì?

Ngũ hành là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ từ “dương biến âm hợp” Sinh ra.
Ngũ hành là thuyết vật chất sớm nhất của nhân loại, tồn tại độc lập với ý thức của con người. Ngũ hành vô hình ở dạng khí, hữu hình ở dạng hình thể cảu các vật các loại.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ví dụ minh họa:
Nước là thủy, chảy từ trên trời xuống, ngấm vào lòng đất, hay tụ lại thành ao hồ sông suối và bốc hi thành sương mù.
Hỏa là lửa, lửa nóng có tính chất bốc cháy từ dưới lên, khi nó lưu hành thì đốt cháy vạn vật
Mộc là cây cối, có thể mọc từ dưới lên, có cao có thấp, có cong có thẳng.
Kim là kim loại, có cứng và màu sắc khác nhau, tàng hình trong lòng đất.
Thổ là đất, có mắt khắp nơi, có cứng có mềm, có cao có thấp, vì vậy mới sinh ra đồng bằng và đồi núi, thổ chứa đựng và nuôi dưỡng vạn vật nên hành thổ rất quan trọng nó là trung tâm dung hòa và điều khiển các hành khác. Thế nên mới nói “tứ tượng, ngũ hành toàn tại thổ”

Mẫu thiết kế nhà đẹp

Đặc tính của ngũ hành?

Đặc tính tự nhiên của ngũ hành  là lưu hành, luân chuyển và biến đổi không ngừng. Ngũ hành không bao giờ mất đi, nó cứ tồn tại mãi theo không gian và thời gian, nó là nề tảng là động lực để vũ trụ vận động và vạn vật được sinh thành.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ngũ hành đặc tính là lưu hành nghĩa là 5 vật chất lưu hành tự nhiên trong vạn vật trong không gianh và thời gian. Ví như lửa khi lưu hành sẽ đốt cháy mọi thứ nó đi qua
Ngũ hành đặc tính là luân chuyển nghĩa là 5 vật chất luân chuyển tự nhiên ví như hành mộc cây sẽ từ bé mà lớn lên.

Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ngũ hành đặc tính là biến đổi nghĩa là 5 vật chất sẽ biến đổi ví như lửa đốt cháy mộc hóa thành than, hay mộc lớn lên có thể lấy gỗ làm nhà, hay kim trong lòng đất được khai thác và chế biến thành công cụ có ích….

Mẫu thiết kế nhà đẹp

Thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc?

Trong vũ trụ có 4 phương Đông Tây Nam Bắc, trong 1 năm có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông và trong ngũ hành có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Dịch lý đã nói rằng: “Tứ tượng, ngũ hành toàn tại thổ” nghĩa là ngũ hành có 5 hành nhưng phân bố 4 vị trí khác nhau và hành Thổ ở chính giữa gọi là trung cung.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Trong phong thủy Nam trên, Bắc dưới, Đông trái, Tây phải. Ứng với 4 phương là 4 hành: hành Mộc phía Đông, hành Kim phía Tây, hành Hỏa phía Nam, hành Thủy phía Bắc còn hành Thổ tại chính giữa.Tại 4 phương lại ứng với 4 mùa trong năm:
Mùa xuân thì hành Mộc vượng ở phía Đông gồm ba tháng Dần – Mão – Thìn.
Mùa hạ thì hành Hỏa vượng ở phía Nam gồm ba tháng Tỵ – Ngọ – Mùi.
Mùa thu thì hành Kim vượng phía Tây gồm ba tháng Thân – Dậu – Tuất.
Mùa đông thì hành Thủy vượng phía Bắc gồm ba tháng Hợi – Tý Sửu.

Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ngũ hành tương sinh?

Ngũ hành tương sinh là hành nọ sinh hành kia theo một chu kỳ khép kín.Mộc sinh Hỏa như mùa Xuân rồi đến Hạ, Hỏa sinh thổ rồi thổ lại sinh Kim như mùa hạ rồi đến mùa thu. Kim sinh Thủy như mùa thu sẽ đến mùa đông và Thủy lại sinh mộc như mùa đông rồi lại bắt đầu của mùa xuân.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Trong ngũ hành tương sinh lại có sinh xuất và sinh nhập như sau:
Sinh xuất là sự hao hụt ngũ hành giữa hành sinh và hành được sinh. Ví dụ như Thủy sinh mộc thì thủy là hành sinh và mộc là hành được sinh. Nhiều nước thì cây sẽ phát triển nhanh tốt.
Sinh nhập là sự gia tăng ngũ hành của hành sinh với hành được sinh. Ví dụ: Mộc sinh hỏa thì mộc là hành bị sinh còn hỏa là hành được sinh, do đó hỏa mạnh lên còn mọc thì yếu đi.

Ngũ hành tương khắc?

Ngũ hành tương khắc là hành nọ khắc hành kia chế hóa lẫn nhau, tác dụng lẫn nhau để thúc đẩy quá trình sinh thành vạn vật. Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy.
Trong ngũ hành tương khắc lại có khắc xuất và khắc nhập?
Khắc xuất tứ là hành chủ thể chế ngự được hành khách thể. Ví dụ Thổ khắc Thủy tức là thổ chế ngự được Thủy.
Khắc nhập tứ là hành chủ thể bị hành của khách thể chế ngự. Ví dụ Hỏa khắc Thủy thì hành thủy chế ngự được hỏa làm cho hỏa yếu đi.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Ngũ hành đồng hành?

Là hệ quả của ngũ hành tương sinh và ngũ hành tương khắc. Đồng hành nghĩa là hai hành giống nhau hỗ trợ làm cho nhau lớn mạnh. Vi dụ một người bản mệnh hành Kim, làm nhà ở hướng Tây hay Tây Bắc cũng là hành Kim. Vậy kim của hướng nhà bổ sung cho kim của tuổi gia chủ đây chính là đồng hành.
Mẫu thiết kế nhà đẹp

Tính chất của ngũ hành?

Dịch lý phương Đông có nói: “Nhật vi độ, Nguyệt vi lượng, Điền vi tâm” nghĩa là Mặt trời có độ nóng khác nhau ở từng cung độ, mặt trăng khuyết tròn khác nhau theo chu kỳ của nó, cái tâm của con người cũng khác nhau tùy vào môi trường sống của người đó. Thì ngũ hành cũng vậy, cái chất không bao giờ đổi còn cái tính luôn biến đổi tùy vào môi trường.
Ví dụ: Thủy bản chất là nước tại thể lỏng, nhưng nước tại ao hồ sông suối lại khác với nước trong cơ thể người, khac với nước trong cây cối và động vật. Hay kim chất là kim loại nhưng lại biến đổi khác nhau khi trong lòng đất và khi được khai thác chế tạo đưa vào cuộc sống.

Tam hợp địa chi sinh cục ngũ hành nghĩa là gì?

Tam hợp địa chi nghĩa là hợp 3 địa chi có ngũ hành khác nhau để tạo thành một cục ngũ hành chung cho 3 địa chi đó. Cục ngũ hành này điều hành cả 3 địa chi đó.
– Tam hợp địa chi: Thân (+Kim) – Tý (+Thủy) – Thìn (+ Thổ) tạo thành cục ngũ hành chung là Thủy cục. Cục thủy có nguồn gốc sinh tại địa chi Thân, vượng ở địa chi Tý và mộ (đi vào lòng đất) tại địa chi Thìn. Thủy cục là chủ khí của mùa đông, cục này là đầu mối để sinh ra hành Mộc của mùa Xuân.
– Tam hợp địa chi: Hợi (-Thủy) – Mão (-Mộc) – Mùi (-Thổ) tạo thành cục ngũ hành chung là Mộc cục. Mộc cục có nguồn gốc sinh ở địa chi Hợi, vượng ở địa chi Mão và mộ ở địa chi Mùi. Mộc cục là chủ khí của mùa Xuân và cũng là gốc sinh ra hành Hỏa của mùa Hạ.
– Tam hợp địa chi: Dần (+Mộc) – Ngọ (+Hỏa) – Tuất (+Thổ) tạo thành cục ngũ hành chung là Hỏa cục. Cục này có gốc sinh tại Dần, vượng tại Ngọ và mộ ở Tuất. Hỏa cục là chủ khí của mùa Hạ, cục này sẽ sinh ra Thổ khí và sau đó mới có quá trình Thổ sinh Kim cho mùa Thu.
– Tam hợp địa chi: Tỵ (-Hỏa) – Dậu (-Kim) – Sửu (-Thổ) tạo thành cục ngũ hành chung là Kim cục. Nó có gốc sinh tại Tỵ, vượng ở Dậu và mộ ở Sửu, cục này là chủ khí của mùa Thu, cục này là nguồn gốc để sinh ra Thủy khí của mùa Đông.

Chọn tuổi hợp theo ngũ hành trong phong thủy xây nhà?

Thuyết ngũ hành ra đời và được áp dụng rất nhiều trong cuộc sống, trong đó có việc lựa chọn tuổi tác cho phù hợp cho việc làm nhà hay mượn tuổi làm nhà. Nguyên tắc cơ bản là ứng dụng ngũ hành tương sinh hoặc đồng hành của bát quái bản mệnh.
Ví dụ: Một người tuổi Giáp Ngọ 1954. Hỏi tuổi nào hợp với tuổi này?Theo nguyên tắc ngũ hành tương sinh:
Tuổi Giáp Ngọ có tam hợp địa chi: Dần – Ngọ – Tuất thuộc Hỏa Cục.
Mộc Cục sinh Hỏa Cục, mà Mộc cục có tâm hợp địa chi: Hợi – Mão – Mùi. Trong ba tuổi này, ta chọn hàng can là Ất ( vì Giáp hợp Ất) tức là : Ất Hợi, Ất Mão, Ất Mùi
Kết luận: Tuổi Giáp Ngọ 1954 hợp với Ất Hợi(1935), Ất Mão (1915), Ất Mùi (2015)

Theo nguyên tắc đồng hành: 
Tuổi Giáp Ngọ 1954 sẽ hợp với Giáp Dần 1974, Giáp Ngọ 1954, Giáp Tuất 1994
Tuổi Giáp Ngọ 1954 sẽ hợp với Đinh Hợi 1947, Đinh Mão 1987, Đinh Mùi 1967.
Tuy nhiên các tuổi trên phải có cùng hệ bát quái bản mệnh với tuổi Giáp Ngọ 1954 là Khảm Thủy.

 

LEAVE A REPLY